logo stránek
panák

Napiš


Fotky


Vzkaz


EIA


Následující stránky jsou určeny pro všechny kdo chtějí přispět svým dílem k zabránění výstavby logistického areálu ThyssenKrup Ferrosta na okraji obce BŘEZHRADU, toho času ještě části města Hradec Králové. Obludná, 14 m vysoká hala, objížděná plně naloženými kamiony a železniční vlečkou má stát pouhých 67 m od sídliště. Její nevzhledná masa má požrat les, chráněné druhy fauny a flóry, má zastavět zdroj pitné vody, znehodnotí nemovitý majetek a pozemky obyvatel Březhradu, zvýší dopravní zatížení místa, zvýší dopravní nebezpečí pro naše děti i dospělé atd .... Jistě mnoho dobrých důvodů tomuto projektu zabránit.

Protože se "naši" zastupitelé na radnici města Hradec Králové, svoji neschopnost připravit vhodné podmínky pro rozvoj průmyslu, snaží před občany schovat do územního plánu stanoveného na úkor občanů Březhradu, protože chtějí našim majetkem, zdravím a bezpečností dotovat nadnárodní koncern ThyssenKrupp, který na území města sice už podniká ale do této doby městu nic nepřinesl, rozhodli se občané Březhradu vyvolat referendum o odtržení od města Hradec Králové a vzít tak životy svoje a životy svých dětí do vlastních rukou.

Podpořte Březhrad!.

***

Ahoj,

pod tlačítkem vlevo "Fotky" najdete galerii fotografií místa, kde by měla stát masa tříhektarové průmyslové haly, kde by měla jezdit nákladní auta naložená ocelí, kde by měla rámusit železniční vlečka. Podívejte se na přírodu a stromy, které měští radní věnují bezohlednému zahraničnímu kapitálu...!

Pod tlačítkem "Vzkaz" se Vám otevře fórum pro Vaše vzkazy všem příchozím nebo někomu konkrétnímu. Jen radním tam nic nepište. Jednak chceme být slušní a jednak významně pochybuji, že by to tady četli."

Pod tlačítkem "EIA" najdete textovou část a přílohy k Posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. investičního záměru "Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalitě Hradec Králové - Březhrad". Do textové části dokumentace lze také nahlédnout na stránkách www.cenia.cz/eia Tuto dokumentaci je třeba připomínkovat a připomínky odeslat na Krajský úřad Královehradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení EIA a IPPC, formát odpovědi naleznete zde. A to tak aby Vaše odpověď byla doručena do 2.3.2009 nejpozději.


>>>Každá připomínka může prodloužit či zastavit řízení!<<<<
>>>A proto stojí za to odpověď poslat!!!<<<


Úplně na dně si můžete kliknout na link na spřátelené weby. Ledacos se o naší kauze nebo o Březhradu dozvíte.


Letecký záběr Březhradu